Τουρνουά Tennis

5o Εσωτερικό Τουρνουά

2018

19/05/2018 -10/06/2018

4o Εσωτερικό Τουρνουά

2017

18/11/2017 - 26/11/2017

1ο Open Τουρνουά Sport Point

2017

25/08/2017 - 17/09/2017

3o Εσωτερικό Τουρνουά

2017

17/05/2017 - 04/06/2017

2o Εσωτερικό Τουρνουά

2017

04/03/2017 - 12/032017

1o Εσωτερικό Τουρνουά

2016

10/12/2016 - 18/12/2016